Praktische inlichtingen

De bewegingsschool is actief in sporthal Faluintjes - Beugemstraat in Moorsel op zondag van 10.30 tot 12.00.

Leeftijden

We richten ons op kinderen van de geboortejaren 2010, 2011, 2012, 2013 en eerste helft 2014.

Kinderen die op zoek zijn naar een balsport kunnen daarna terecht in onze balschool.

Facebook

Bewegingsschool

Waarom een bewegingsschool?

Bij het aanleren van een technisch moeilijke sport als volleybal, kwamen we tot de bevinding dat onze kinderen veel te weinig bewegen, zowel thuis als op school.

Wij wilden er alvast iets aan doen en zo rijpte het idee om met een bewegingsschool te starten. We staken ons licht op bij de Bewegingsschool Achilles in Grimbergen, waar men al vele jaren bezig is, met op zondagmorgen meer dan 200 kinderen in de sporthal.

Filosofie van de bewegingsschool.

De basis:

"Elk kind moet de motor zijn van zijn eigen ontwikkeling."

Elk kind heeft behoefte aan beweging en moet de kans krijgen om zelf te ontdekken wat het kan en niet kan.

Wij willen de kinderen de meest uiteen-lopende situaties aanbieden, in veilige omstandigheden en hen zo een grotere bewegingservaring bijbrengen.

Ook de sociale vaardigheden komen aan bod: bv. samen spelen en opdrachten uitvoeren in groep.

Kinderen worden ook vaak te snel in een bepaalde sportdiscipline gevangen. Wij bieden dan ook geen volleybal aan. Algemene balvaardigheid komt wel af en toe aan bod.

Uit wat bestaat een sessie?

Wij bouwen een avontuurlijk parcours, een bos in de sporthal, waarop de kinderen zich kunnen uitleven en waarbij de veiligheid nooit uit het oog verloren wordt. Daarbij wordt gebruik gemaakt van alle mogelijke materialen en toestellen.

Een bewegingsles bestaat uit 2 delen:

© Erik Meskens