Huisreglement jeugdwerking

  1. Waar je ook komt als lid van onze club, zorg dat je steeds een positieve indruk nalaat. Zo wordt er bijvoorbeeld voor en na de wedstrijd en/of training niet gerookt of alcohol gedronken.
  2. Je maakt deel uit van een groep, dus gedraag je fair tegenover al je medespe(e)l(st)ers. Een (h)echte groep wordt ook gevormd naast het terrein.
  3. Je train(st)er zet zich volledig in voor jou. Tracht steeds correct uit te voeren wat je wordt opgedragen. Wanneer iets aan de groep wordt uitgelegd, hou het dan rustig.
  4. De aanvangsuren van training of wedstrijd moeten stip gerespecteerd worden. Normaal moet je altijd aanwezig zijn. Kan dit uitzondrlijk niet, geef dan een seintje. Verwittig desnoods een medespe(e)l(st)er. Op training verlaat niemand de zaal of het terrein zonder een seintje te geven.
  5. Gedraag je sportief, zowel op training, tegenover train(st)er en medespe(e)l(st)ers, als op de wedstrijd tegenover scheidsrechters, tegenstrever en supporter.
  6. Hou de veiligheid van jezelf en de anderen in het oog. Een in je terein rollende bal, wordt bijvoorbeeld nooit teruggegooid of -geshot, maar terugbezorgd of aan de kant gelegd.
  7. Bij het einde van de training, na de verplichte cool-down, helpt iedereen de ballen te verzamelen en het materiaal op te bergen. De installaties moeten nog lang dienen, dus help mee om ze in goede staat te houden.
  8. Neem na de inspanning een lekkere douche en houd rekening met de zaalwachter, dus verlaat na 20 minuutjes een propere kleedkamer. Verzorg je kledij voor, tijdens en na het sporten. Je wedstrijduitrusting dient niet om mee te trainen.
  9. Laat nooit waardevolle voorwerpen achter in de kleedkamers, maar geef ze in verzekerde bewaring bij de train(st)er. Breng liefst niet te veel geld mee naar de sporthal.
  10. Onze jeugdafdeling kost veel geld. Wanneer de club een activiteit plant om geld in het laatje te brengeneetfestijn, taartenslag, enz.), zet je dan in om er een groot succes van te maken. Het komt immers ten goede van jezelf en de andere leden.